Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Το άρωμα έχει ψυχή, είναι ζωντανό και πάλλεται. Έχει πραγματικά τη δική του ζωή, που αλλάζει συνέχεια όταν έρχεται σε επαφή με την επιδερμίδα.

Η πρώτη εντύπωση που αφήνει ένα άρωμα δεν είναι ποτέ ακριβής, γιατί το άρωμα σχεδιάζεται από κάποιον αρωματοποιό για να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις. Το φίνο άρωμα είναι ένα σύνθετο μείγμα και η ισορροπία πολλών διαφορετικών οσμών, που καλούνται “νότες”. Το άρωμα πάντα αναπτύσσετε σε τρία στάδια:  “νότες κορυφής”, “μεσαίες νότες”  “νότες βάσης”.

Σκεφτείτε με τον εξής τρόπο: οι νότες κορυφής είναι η πρόσκληση στο άρωμα, η πρώτη εντύπωση. Οι μεσαίες νότες είναι το άρωμα στην πλήρη άνθησή του (η μεγαλύτερη διάρκεια του αρώματος) και οι νότες βάσης είναι η καθυστερημένη υπενθύμιση της αληθινής προσωπικότητας του αρώματος.

Οταν μυρίζουμε ένα άρωμα στο ειδικό χαρτάκι θα αντιληφθούμε τις νότες κορυφής.Εδώ θα καταλάβουμε άν μας αρέσει ή όχι το συγκεκριμόνο άρωμα,προκειμένου να το ψεκάσουμε στο δέρμα μας,να το αφήσουμε να εξελιχθεί και άν και εκείνου του αρέσουμε τότε θα αρχίσει να μας δίνει όλα τα μυστικά του(νότες βάσης) ότι έκρυψε δηλαδή στο χαρτάκι.