ΑΡΩΜΑΤΑ LIKE SENSE
Τα αρώματα που φαίνονται ως “ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ” το πιο πιθανό είναι να υπάρχει σε χαμηλό απόθεμα το οποίο όμως μπορεί να σας καλύψει. Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 215 5205 593